Ngày 20/10, hơn 15 triệu cổ phiếu của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB) lên giao dịch trên UPCoM. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là cung cấp nước sạch và các dịch vụ xây dựng, lắp đặt công trình nước...

Hon 15 trieu co phieu NNB len UPCoM - Anh 1

Ảnh Internet

11 tháng năm 2015 (tháng 12 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần), doanh thu thuần của Công ty đạt 71,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 772,7 triệu đồng.

Thời gian tới, Công ty tập trung phát triển hệ thống cấp nước, phát triển thị trường và xây dựng chiến lược đầu tư cụ thể hướng đến tăng trưởng bền vững, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực tư vấn, xây lắp chuyên ngành nước. Năm 2016, NNB đặt mục tiêu 86,9 tỷ đồng doanh thu, 936 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

PV