NDĐT– Các đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh họp hôm nay 18-4 đã phê chuẩn Tờ trình của UBND tỉnh về việc một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, ước tổng kinh phí thực hiện chương trình này là 289 tỷ đồng, trong đó vốn dân đầu tư là hơn 175 tỷ đồng, vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương hơn 113 tỷ đồng. Với chính sách này, Trà Vinh đề ra mục tiêu đưa diện tích sản xuất lúa chất lượng cao lên hơn 70 ha vào năm 2015 và nâng lên hơn 120 ngàn ha vào năm 2020; đưa giá trị sản xuất lúa chất lượng cao đạt hơn 80 triệu đồng/ha, lợi nhuận hơn 50 triệu đồng/ha.

Tổ chức, cá nhân sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao phải sử dụng những giống có chất lượng cao theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản xuất theo quy trình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm để bảo đảm các tiêu chí về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng một số kim loại nặng, hàm lượng nitrat và các tiêu chí côn trùng, nấm mốc dưới mức giới hạn tối đa.

Tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất lúa giống (cấp xác nhận 1, xác nhận 2) theo chương trình, kế hoạch của tỉnh được hỗ trợ bằng 30% chi phí sản xuất giống theo định mức chuyên ngành. Sử dụng giống xác nhận 1, xác nhận 2 để sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo quy hoạch của tỉnh được hỗ trợ 40% lúa giống, với định mức 100kg giống/ ha cho hai năm đầu.

Chính sách này nhằm phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên, nguồn lực trong dân, kết cấu hạ tầng; khuyến khích ứng dụng tiến bộ khao học kỹ thuật, công nghệ, cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất lúa; sớm xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu theo quy hoạch của tỉnh. Hỗ trợ cho khoảng 70 ngàn hộ nông dân có việc làm, thu nhập ổn định từ việc giảm giá thành sản xuất lúa từ 600 – 700 đồng/ kg, nâng cao chất lượng lúa gạo, tăng giá bán từ 200 – 500 đồng/ kg; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra sản phẩm lúa gạo an toàn phcụ vụ nhu cầu thiết yếu của con người, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia…