Tối 9.11 tại Thái Nguyên, chương trình “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016” (TechDemo) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Ban chỉ đạo Tây Bắc và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức chính thức được khai mạc. Chương trình thu hút hơn 100 đơn vị tham gia trình diễn, giới thiệu công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu và trên 1.500 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu...

Hon 100 don vi tham gia 'Trinh dien, ket noi cung - cau cong nghe nam 2016' - Anh 1

Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế Trung ương và ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KHCN tham quan gian hàng của Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long tại sự kiện “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016”

Đây là sự kiện thường niên, nhằm mục đích kết nối cung - cầu công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đổi mới, phát triển công nghệ. Chương trình cũng nhằm hỗ trợ giải quyết nhu cầu đặt hàng nghiên cứu, phát triển công nghệ từ các tỉnh/thành phố; đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động trong giai đoạn mới để nâng cao năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các DN, địa phương.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh khẳng định: “Năm nay, Bộ KHCN đã có những đổi mới về phương thức triển khai hoạt động trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ để phù hợp với bối cảnh mới theo 5 nội dung chủ đạo:

Một là hoạt động tư vấn kỹ thuật, tư vấn cải tiến công nghệ trực tiếp cho DN, cải tiến quy trình kỹ thuật; Hai là khởi động hệ thống cơ sở dữ liệu cung, cầu công nghệ, chuyên gia công nghệ, kết nối cung – cầu công nghệ trực tuyến; Ba là kết nối tài chính và công nghệ nhằm tư vấn hỗ trợ tham gia Chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư tài chính; Bốn là diễn đàn quốc tế kết nối xúc tiến, hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa DN VN và DN nước ngoài; Năm là trưng bày, giới thiệu các công nghệ đã sẵn sàng chuyển giao phù hợp với khu vực Trung du và miền núi phía Bắc”.

Theo đó, có hơn 400 công nghệ/thiết bị/sản phẩm KHCN... phù hợp với khu vực phía Bắc sẵn sàng chuyển giao được trình diễn, giới thiệu tại sự kiện. Trong đó, có 70 sản phẩm thuộc lĩnh vực Chế biến thực phẩm, đồ uống; 63 sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi); 40 sản phẩm thuộc lĩnh vực môi trường và năng lượng…

Chương trình cũng đã hỗ trợ 160 lượt tư vấn kỹ thuật, cải tiến công nghệ trực tiếp cho các DN có nhu cầu cải tiến công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi sản phẩm hoặc đổi mới một phần các công nghệ sẵn có... với sự tham gia của trên 80 chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước. Tại sự kiên, hiện nay đã có 40 DN đăng ký tư vấn về công nghệ.

Hon 100 don vi tham gia 'Trinh dien, ket noi cung - cau cong nghe nam 2016' - Anh 2

Lễ khai mạc sự kiện “Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016”

Lần đầu tiên trong các kỳ tổ chức, chương trình đã ra mắt hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn cung, nguồn cầu, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp sản xuất (với gần 1000 nguồn cung, trên 200 chuyên gia công nghệ và 10.000 doanh nghiệp) sẵn sàng kết nối online để cung cấp thông tin trực tiếp cho các doanh nghiệp, viện trường, tổ chức KH&CN.

Bên cạnh đó, Bộ KHCN cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kết nối với các quỹ đầu tư tài chính như: Dragon Capital; Quỹ đầu tư tài chính Lotus Impact; Chương trình thúc đẩy DN (IBA); Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV); Quỹ Nông nghiệp quốc tế (IFAD); Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; Quỹ Phát triển KHCN quốc gia; các ngân hàng quốc tế, ngân hàng trong nước… các chương trình/Dự án hỗ trợ, đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo; kết nối DN trong nước với DN nước ngoài về liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư dựa trên công nghệ... nhằm thúc đẩy phát triển DN Việt Nam.

Đánh giá cao sáng kiến phối hợp của Bộ KHCN với Ban Chỉ đạo Tây bắc và UBND Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hoạt động trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc khẳng định, Bộ KHCN và các ban, bộ, ngành trung ương cần tiếp tục có những sáng kiến, giải pháp đột phá về KHCN, phối hợp hiệu quả với các bộ ngành, các địa phương trong Vùng để nâng cao năng lực và trình độ KHCN cho các tổ chức, DN của địa phương, đưa KHCN thực sự trở thành nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong Vùng.

K.L