Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức tổng kết hoạt động Trang Thông tin điện tử (TTĐT) Thành ủy năm 2016. Theo báo cáo, Ban biên tập và bộ phận chuyên trách của Trang TTĐT Thành ủy đã xây dựng được 50 chuyên mục, thư mục chức năng phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động của Đảng bộ thành phố. Bước đầu, Trang TTĐT Thành ủy đã cơ bản đáp yêu cầu là kênh thông tin chính thống phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, có nhiều tin bài hấp dẫn, đảm bảo thông tin chính thống, có độ chính xác và tin cậy cao. Ngoài ra, Trang TTĐT Thành ủy còn cập nhật thông tin từ cơ sở nên đã phản ánh hầu hết hoạt động tại địa phương... Theo thống kê, tính đến nay đã có hơn 1,2 triệu lượt độc giả truy cập vào Trang TTĐT Thành ủy.

Hon 1,2 trieu luot doc gia truy cap Trang TTDT Thanh uy Da Nang - Anh 1

Ông Bùi Xuân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi tổng kết.

H.A