Không chỉ có các chương trình chính luận, kinh tế tổng hợp, với các nhìn sâu sắc và sắc sảo về mọi diễn biến nổi bật của kinh tế, xã hội trong và ngoài nước trong tuần qua, kênh VTV1 ngày 7/12 còn có những chương trình không nên bỏ lỡ.