Đây là cây cầu thứ hai bắc qua kênh Bến Nghé (cầu Calmette thông xe ngày 20-1), sẽ góp phần làm giảm ùn tắc giao thông khu vực cầu Ông Lãnh và cầu Kênh Tẻ