Theo chương trình làm việc, ngày 27/10, Quốc hội sẽ xem xét về 3 dự án luật là: Luật Quản lý ngoại thương; Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý ngoại thương.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý ngoại thương.

Hom nay, Quoc hoi xem xet 3 du an Luat - Anh 1

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật quản lý ngoại thương.

Sang buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và Dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

VĂN HUY