Theo thông báo của liên bộ Công thương và Tài chính, bắt đầu từ 11 giờ trưa nay (16/9) giá dầu Diesel sẽ giảm 450 đồng/lít; đồng thời Liên Bộ còn thông báo chính thức về chính sách điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường trong thời gian tới.

Cụ thể, giá dầu diesel 0,05S là 15.500 đồng/lít dầu diesel 0,25S là 15.450 đồng/lít (đối với vùng 1). Đối với vùng 2 (những địa bàn xa xôi, vận tải khó khăn, giá bán không vượt quá 2% giá bán của vùng 1. Về chính sách điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới, ông Trần Xuân Hà – Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: các mặt hàng xăng dầu sẽ thực hiện cơ chế thị trường. Đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa, mazút tiếp tục thực hiện cơ chế thị trường được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện chế độ đăng ký giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ tài chính, Bộ Công thương. Bên cạnh đó, chính sách này còn nêu rõ ngân sách nhà nước sẽ cấp bù lỗ dầu diesel, kể cả lượng diesel tồn kho nhập khẩu trước ngày 16/9. Bộ Tài chính sẽ xác định cụ thể mức lỗ để cấp bù cho doanh nghiệp. Cho phép tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu tương ứng với số lỗ từ hoạt động kinh doanh xăng dầu đến ngày 21/7/2008 mà các doanh nghiệp chưa thể tự bù đắp từ lãi thu được. Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể việc tạm ứng và hoàn trả ngân sách nhà nước trích từ lãi trước thuế kinh doanh xăng dầu thời gian trước.