Như Báo Lao Động đã có bài phản ánh "4 năm chưa thông đường... vì một hộ dân", trong đó phản ánh về việc một hộ dân không chịu di dời GPMB. Sau gần 4 năm dự án không phát huy hiệu quả, ngày 29.1, Sở GTCC Hà Nội sẽ chính thức cắt băng thông xe đường bờ trái sông Tô Lịch (đoạn từ Hoàng Quốc Việt - cầu Dịch Vọng Tiền).