Người Mỹ thích bình chọn. Vào dịp cuối năm này, hầu như không ngày nào là báo chí Mỹ không công bố những bảng xếp hạng, đặc biệt là xếp hạng các gương mặt của Hollywood, ở đủ mọi hạng mục “thượng vàng hạ cám”. Thử điểm qua một số cuộc bình chọn như vậy.