UBND tỉnh Đác Nông vừa tổ chức hội xuân tại Khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử Nâm Nung ở xã Nâm N'Jang, huyện Đác Song.

UBND tỉnh Đác Nông vừa tổ chức hội xuân tại Khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử Nâm Nung ở xã Nâm N'Jang, huyện Đác Song.

Trong hai ngày, hội xuân với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, hấp dẫn như: thi dựng trại, thi các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, tổ chức lễ cúng sức khỏe truyền thống của người dân tộc MNông và đặc biệt là hoạt động leo núi chinh phục đỉnh Nâm Nung. Điểm mới năm nay có thêm nội dung thi đấu vật và giới thiệu một số sản vật, đặc sản địa phương..., thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc trong tỉnh và du khách tham gia.