QĐND – Từ ngày 24 đến 27-7, Quân khu 7 tổ chức Hội thi trung đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn giỏi năm 2012. Tham gia hội thi có 48 đồng chí thuộc các đơn vị bộ binh và binh chủng toàn LLVT quân khu. Nội dung hội thi gồm: Công tác tham mưu huấn luyện, tác chiến; Thực hành xây dựng kế hoạch diễn tập vòng tổng hợp, kế hoạch CTĐ, CTCT trong diễn tập vòng tổng hợp; Xây dựng nghị quyết trong diễn tập vòng tổng hợp; Thực hành chủ trì điều hành hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy; Thực hành bắn súng K54; Điều lệnh và các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về xây dựng nền nếp chính quy. Các thí sinh dự thi đã nắm vững nội dung vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm quy định, quy chế, kỷ luật. Kết quả 100% thí sinh dự thi đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 68,8% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trung tá Phạm Văn Rậm, Trung đoàn trưởng và Trung tá Nguyễn Doãn Nam, Phó chính ủy Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 là cặp đôi đoạt giải nhất hội thi.

QĐND – Từ ngày 24 đến 27-7, Quân khu 7 tổ chức Hội thi trung đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn giỏi năm 2012. Tham gia hội thi có 48 đồng chí thuộc các đơn vị bộ binh và binh chủng toàn LLVT quân khu. Nội dung hội thi gồm: Công tác tham mưu huấn luyện, tác chiến; Thực hành xây dựng kế hoạch diễn tập vòng tổng hợp, kế hoạch CTĐ, CTCT trong diễn tập vòng tổng hợp; Xây dựng nghị quyết trong diễn tập vòng tổng hợp; Thực hành chủ trì điều hành hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy; Thực hành bắn súng K54; Điều lệnh và các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về xây dựng nền nếp chính quy. Các thí sinh dự thi đã nắm vững nội dung vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm quy định, quy chế, kỷ luật. Kết quả 100% thí sinh dự thi đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 68,8% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trung tá Phạm Văn Rậm, Trung đoàn trưởng và Trung tá Nguyễn Doãn Nam, Phó chính ủy Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 là cặp đôi đoạt giải nhất hội thi.

NGUYỄN DUY HIỂN