Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chilê vừa phối hợp tổ chức hội thảo "Việt Nam-Cổng thương mại ở châu Á" tại thủ đô Xantiagô, nhằm mục đích giới thiệu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.