QĐND - Trung đoàn X tổ chức hội thảo khoa học (HTKH) với chủ đề: "Tìm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng bộ đội - đối tượng chiến sĩ năm thứ 2". Tại hội thảo, đồng chí chủ tọa yêu cầu các đại biểu phải đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thẳng thắn tham gia đóng góp vào báo cáo đề dẫn; chỉ rõ những mặt làm được, chưa được; từ đó đề xuất chủ trương, giải pháp, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng đối tượng chiến sĩ năm thứ 2 ở đơn vị.

QĐND - Trung đoàn X tổ chức hội thảo khoa học (HTKH) với chủ đề: "Tìm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng bộ đội - đối tượng chiến sĩ năm thứ 2". Tại hội thảo, đồng chí chủ tọa yêu cầu các đại biểu phải đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thẳng thắn tham gia đóng góp vào báo cáo đề dẫn; chỉ rõ những mặt làm được, chưa được; từ đó đề xuất chủ trương, giải pháp, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng đối tượng chiến sĩ năm thứ 2 ở đơn vị.

HTKH bắt đầu, đồng chí chủ tọa gợi ý: Theo danh sách các đơn vị đã đăng ký, Ban tổ chức sẽ gọi tên lần lượt từng người lên trình bày tham luận. Theo đó, mở đầu buổi hội thảo là ý kiến của Chính trị viên Tiểu đoàn 1. Ngay lời đầu tiên, đồng chí này hoàn toàn nhất trí với báo cáo đề dẫn, rồi dành toàn bộ thời gian trình bày về kết quả công tác quản lý tư tưởng bộ đội mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp này, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng đến lãnh đạo, chỉ huy cấp trên và các đại biểu dự hội thảo… Hội thảo vỗ tay (!)

Đồng chí đại biểu Tiểu đoàn 2 trình bày tham luận có vẻ "bám sát thực tiễn" hơn so với tham luận thứ nhất. Đại biểu này tập trung nhấn mạnh đặc thù hoạt động của đơn vị; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc mà cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có tác động đến công tác quản lý tư tưởng. Trên cơ sở đó, tham luận nêu bật những cố gắng của lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn và những thành tích ấn tượng về chất lượng chính trị tư tưởng của tiểu đoàn... Đồng chí khác nữa, dành phần trọng tâm của tham luận để phân tích, khẳng định vai trò, vị trí của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy trung đoàn. Đồng chí này khẳng định: Đơn vị có kết quả như hôm nay là nhờ những chỉ đạo sáng suốt, kịp thời và mang tầm chiến lược của lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn. Hội thảo vỗ tay rầm rập (!)

Chỉ duy Nam, Đại đội trưởng Đại đội 5 chủ động xin phát biểu ý kiến tại hội thảo. Nam nói theo suy nghĩ của mình, nên nhiều lúc còn ấp úng. Tuy nhiên, ý kiến của Nam thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành công tác quản lý tư tưởng ở đơn vị. Nam đề nghị: Công tác tư tưởng phải bám đối tượng, phải phân công người phụ trách và cần xây dựng kế hoạch cụ thể. Cùng với đó, Nam kiến nghị: Lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn phải tạo cơ chế để từng đại đội tổ chức đa dạng, phong phú hơn các hoạt động vui chơi... Đặc biệt, Nam cho rằng: HTKH khác với hội nghị báo cáo thành tích. Nếu tất cả các đại biểu chỉ tập trung nói về kết quả của đơn vị mình thì vấn đề, chủ đề hội thảo đưa ra sẽ không tìm được lời giải, sẽ không có căn cứ khoa học để tổ chức thực hiện trên thực tế. Nam khẳng định: Nếu như vậy ý nghĩa, mục đích của HTKH không đạt được… Các đại biểu vỗ tay lộp độp (!)

Đồng chí chủ tọa kết luận bằng văn bản, tuyên bố HTKH đã thành công tốt đẹp mà "quên" bổ sung những ý kiến tham luận của Nam. Thế nhưng khi lấy biểu quyết, các đại biểu vẫn nhất trí với tỷ lệ 99%. Tham dự HTKH trên để đưa tin tuyên truyền, tôi ngẩn ngơ không hiểu, đây là HTKH hay hội nghị báo công. Về kể lại với đồng nghiệp, anh em nói: Hội thảo kiểu ấy hiện nay chẳng hiếm. Nghe đồng nghiệp nói vậy, tôi thầm nghĩ: HTKH tổ chức như vậy thì chỉ tốn công, tốn sức, mất thời gian. Nên chăng công việc cần làm đầu tiên của lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn X là nghiên cứu lại: HTKH là gì?

Ngô Thanh