Với gần 150 bài tham luận, hội thảo khoa học “TP. Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” cho thấy nhiều góc độ tiếp cận phong phú về mảnh đất Thủ đô cũng như khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa lịch sử tinh hoa của một nền văn hiến ngàn năm tuổi. Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Các bài tham luận đề cập đến tính kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc mà Thăng Long – Hà Nội chính là nguồn cội. “Đi qua một thiên niên kỷ với bao biến thiên lịch sử, Thăng Long – Hà Nội vẫn là nơi “thượng đô kinh sư mãi muôn đời”, là chốn địa linh nhân kiệt, hội tụ tinh hoa văn hóa của dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, hình thành nền văn hiến, chiếu tỏa khắp mọi miền. Đó là một nền văn hiến với phẩm giá cốt lõi là bản sắc văn hóa Việt Nam, thấm đẫm tính nhân văn, trong đó khắc họa chân dung của một dân tộc anh hùng..”. Các tham luận cũng chỉ rõ sức lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa lịch sử tinh hoa của một nền văn hiến ngàn năm tuổi đối với thành phố trẻ mang tên Bác nói riêng và vùng đất phương Nam nói chung. Theo TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hội Khoa học Lịch sử Đồng Tháp, vùng châu thổ sông Hồng mà Thăng Long là trung tâm, là cái nôi phát tích văn hóa dân tộc, là một trong những trung tâm văn minh lúa nước trên thế giới. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, từ đây bao thế hệ người Việt tỏa ra khắp nơi đi mở cõi, trong đó không thể không nhắc tới vùng đất phương Nam. “Tại đây các thế hệ lưu dân không chỉ mang lại cho tổ quốc một vùng đất trù phú mà còn góp phần hình thành nên một nền văn hóa đa dạng, phong phú, nhất là văn hóa dân gian với nhiều sắc thái riêng. Trong đó, hệ thống tín ngưỡng dân gian trên vùng đất phương Nam không ít nội dung được mang đến từ Thăng Long - Hà Nội”- TS Hiếu khẳng định. Băng Tâm