Ngày 14-11, tại Thừa Thiên - Huế, diễn ra Hội thảo quốc tế "Lao động không chính thức, lao động di cư và vấn đề chăm sóc sức khỏe ở khu vực ASEAN".

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận về các vấn đề như: Mất cân xứng thông tin trong xuất khẩu lao động ở Việt Nam thông qua cách tiếp cận giới; lao động tay nghề thấp ở ASEAN; phúc lợi cho người lao động di cư; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ di cư; lao động di cư trẻ tuổi và vấn đề tái sản xuất sức lao động... Các đại biểu thống nhất thời gian tới cần tăng cường bảo vệ người lao động thông qua việc sử dụng hợp đồng lao động mẫu với những điều khoản chi tiết, cụ thể; tăng cường an toàn vệ sinh lao động cho lao động di cư, nội dung về an toàn vệ sinh lao động phải được thể hiện trong hợp đồng lao động.

Nhiều ý kiến trong và ngoài nước về lao động di cư cho rằng: Riêng đối với Việt Nam cần sớm thành lập trung tâm hỗ trợ thông tin, lộ trình giảm mức phí đối với người đi xuất khẩu lao động, biện pháp kiểm soát mức phí của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và cơ chế để giải quyết những kiến nghị, khiếu nại của người đi xuất khẩu lao động...

PV