Ngày 21-11, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo “Toàn quốc kháng chiến-Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”.

Đây là hội thảo cấp quốc gia do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hoi thao khoa hoc cap quoc gia ky niem 70 nam Ngay toan quoc khang chien - Anh 1

Các đồng chí đại diện Ban tổ chức đồng chủ trì họp báo.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về: Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến và chủ động mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.

Chiến công của quân và dân ta trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, thể hiện ý chí giữ vững độc lập, tự do; sức mạnh của chiến tranh nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; bản lĩnh, trí tuệ, tầm tư duy chiến lược của Đảng và sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đồng thời tiếp tục phân tích, đúc kết những bài học kinh nghiệm thiết thực, phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; chiến lược xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hoi thao khoa hoc cap quoc gia ky niem 70 nam Ngay toan quoc khang chien - Anh 2

Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND phát biểu khai mạc họp báo.

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thảo tin tưởng thông qua hội thảo và tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng thành công, bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

Theo dự kiến, hội thảo sẽ đươc tổ chức vào ngày 25-11 tại Hà Nội.

Tâm Phạm