Sáng nay 25/6 tại Hà Nội, diễn ra cuộc Hội thảo hợp tác Nhà nước và tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.