Ngày 27.11.2009, LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Vai trò của tổ chức CĐ trong việc đổi mới công tác đào tạo các trường ĐH - CĐ”.

(LĐ) - Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội, lãnh đạo các ban của LĐLĐ TP.Hà Nội, cán bộ CĐ của 17 trường ĐH - CĐ trên địa bàn thành phố. Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Đổi mới chương trình, nội dung, hình thức đào tạo; đổi mới về năng lực đội ngũ CB quản lý, giảng dạy, phục vụ trong các trường ĐH - CĐ; đổi mới về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên; đổi mới về phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập của thầy và trò; đổi mới các hình thức khuyến khích động viên, khen thưởng. Đã có 13 bài tham luận với nhiều ý kiến đóng góp khác nhau, nhưng đều tập trung vào lòng nhiệt huyết, mục đích đổi mới để phát triển. Tất cả cán bộ CĐ tham gia đều có chung nhận xét: Hội thảo đã tạo điều kiện để các trường ĐH- CĐ có dịp giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm quý báu, giúp cho tổ chức CĐ phát huy sức mạnh, hoạt động hiệu quả. X.L