Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức hội thảo 70 năm mỹ thuật Việt Nam (1945-2015) nhằm nhìn lại quá trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám và qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, thống nhất đất nước, đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hoi thao 70 nam my thuat Viet Nam (1945-2015) - Anh 1

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương đánh giá: 70 năm qua, đội ngũ các nghệ sĩ tạo hình cả nước ngày càng lớn mạnh với nhiều thế hệ và tạo nguồn cho sự phát triển đa dạng của mỹ thuật nước nhà. Trong thời kỳ đổi mới, mỹ thuật Việt Nam đã có bước phát triển mới, tạo nên một dấu ấn của nền mỹ thuật hiện đại.

Các tham luận của các nhà phê bình mỹ thuật đã đem đến một cái nhìn tổng quan 70 năm mỹ thuật Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực sáng tác, các hoạt động mỹ thuật, công tác đào tạo, từ đó để đánh giá những thành tựu và những bài học kinh nghiệm, những đề xuất cho sự phát triển mỹ thuật trong thời gian tới. Trên cơ sở các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo, Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ biên tập, xuất bản cuốn sách “70 năm mỹ thuật Việt Nam 1945 - 2015”.

Nguyễn Hoài