Từ trên cao, một người nhảy dù bị rơi xuống vì dù của anh ta không mở. Chợt anh ta thấy một người từ phía dưới đang lao lên cao ngay gần anh ta.

Anh ta kịp hỏi: - Này ông ơi, tôi sẽ rơi xuống sân bay chứ? - Tôi không biết, vì tôi bị bắn lên từ kho thuốc nổ kia mà. Lưu Trí (TP.HCM)