(HNM) - Sáng 27-11, Hội Sân khấu Hà Nội tổng kết trại sáng tác kịch bản năm 2009. Sau 6 tháng kể từ khi mở trại (tháng 5-2009), các tác giả đã hoàn thành 11 kịch bản, trong đó có 7 kịch bản đề tài hiện đại, 4 kịch bản về lịch sử, dã sử.

7 vở diễn đề cập tới các vấn đề hôm nay gồm "Phải khác", "Gió lùa phố cổ", "Hợp đồng với mai sau", "Linh nghiệm", "Khi ánh hào quang đã tắt", "Khi màn đêm xuống". 4 vở còn lại là "Bài học ngàn vàng", "Kẻ sĩ thời loạn", "Chuyển gánh giang sơn", "Hà Thành vang vọng". Năm 2008, tất cả kịch bản từ trại sáng tác của năm đều đã được dựng. Hội Sân khấu Hà Nội hy vọng 11 kịch bản "thành quả" của trại sáng tác năm nay cũng sẽ nhanh chóng được các nhà hát dàn dựng, biểu diễn. Thi Thi