Sáng 5-8, tại Hà Nội, Hội Nhà văn thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ XI (2010-2015) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XII (2016-2020), nhằm chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XII tổ chức vào ngày 8 và 9-8.

Trong nhiệm kỳ qua, hội đã phát triển được 161 hội viên, trong đó có nhiều tác giả là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; gần 100 hội viên được nhận tiền hỗ trợ sáng tác; tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ Thủ đô lần thứ hai… Nhiệm kỳ tới, Hội Nhà văn Hà Nội sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; duy trì, nâng cao sinh hoạt định kỳ; nâng cao chất lượng giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội; tổ chức các cuộc thi thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, ký về đề tài Hà Nội; thành lập Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Hà Nội…

TIẾN CƯỜNG