Trong hai ngày 27 và 28/11, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch khu vực phía Nam.

Đây là lần đầu tiên, Hội nghị được tổ chức nhằm phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; khai thác các giá trị nhân văn tại các tỉnh phía Nam. Ngoài đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố lớn các tỉnh phía Nam, tham gia Hội nghị còn có 20 khách nước ngoài và đại diện của 9 quỹ đầu tư, 11 ngân hàng tại Việt Nam. Hội nghị đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ cho một số dự án và mở đường cho việc hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch