(VOH) - Sáng ngày 18/1/2014, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Trong năm 2013, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy cải tiến và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo. Các hoạt động đều chuyển biến tích cực, tác động tốt về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức lối sống, góp phần tạo sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội. Cấp ủy các cấp đã quan tâm nắm bắt và xử lý có hiệu quả diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; quan tâm phát hiện ngăn ngừa, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Về nhiệm vụ trong năm 2014, ngành Tuyên giáo tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác chỉ đạo báo chí, xuất bản…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác tuyên giáo trong năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là các hoạt động đã bám sát thực tiễn, giúp công tác đạt kết quả tốt hơn, tuy nhiên, cần phải tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tuyên giáo, cũng như phải gắn với thực tiễn, ông Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh:

Cũng trong dịp này, 18 đơn vị đã được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác tuyên giáo năm 2013.