Ngày 21-1, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013; tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, khen thưởng những đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2012; xác định phương hướng và phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm tra Đảng năm 2013.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an; Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư; đại diện Thường trực Quân ủy T.Ư; các Ban Đảng, Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn T.Ư; Ban Chỉ đạo Tây bắc, Tây Nam Bộ; thành viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư...

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả bước đầu việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cấp ủy và UBKT các cấp cùng với lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chương trình công tác hằng năm; các giải pháp thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy. UBKT T.Ư và UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó, việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng tăng hơn năm 2011.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng vẫn còn nhiều khuyết điểm, hạn chế. Số đông cán bộ, đảng viên giữ được bản chất và truyền thống tốt đẹp nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; một số nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng bị vi phạm, gây băn khoăn, lo lắng, làm giảm sút lòng tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém nói trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự yếu kém, hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đồng chí mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, thật sự cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, tập trung trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm, với tinh thần và kinh nghiệm thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình trong những năm qua, nhất là những vấn đề mới nổi lên trong năm 2012. Tập trung thảo luận, tranh luận đánh giá chính xác, đúng mức, khẳng định những kết quả, ưu điểm, thành tích đã đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, các tổ chức đảng và của UBKT các cấp. Đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước không còn phù hợp hoặc bất cập; những vấn đề cần khắc phục, sửa đổi, bổ sung trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của các cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT T.Ư đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có tính khả thi, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến hết ngày 22-1.