ND - Ngày 31-3, Hội nghị thế giới về môi trường chung toàn cầu do Liên Hợp quốc bảo trợ đã khai mạc tại Thủ đô Băng-cốc của Thái-lan với sự tham dự của khoảng một nghìn đại diện chính phủ và chuyên gia từ 190 nước nhằm tìm ra một hiệp ước mới chống lại sự biến đổi của khí hậu, thay thế Nghị định thư Kyoto.