Sáng nay (6/10), Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hoi nghi lan thu 6 BCH Dang bo TP thao luan nhieu nhiem vu trong tam - Anh 1

Toàn cảnh hội nghị ( Ảnh Trần Vũ)

Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI bàn về các nội dung: Công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm;

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm;

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch số 18- KH/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập Chuyên đề năm 2016.

Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TƯ ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TƯ ngày 23/11/1996 của Bộ chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN tư nhân, và DN có vốn đầu tư nước ngoài, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020...

Trần Vũ