(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Tại Hội nghị lần thứ 2 nhiệm kỳ V (2013-2018) vừa được tổ chức vào ngày hôm qua (12-2), Ủy ban đoàn kết Công giáo TP đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Theo đó, Ủy ban tiếp tục triển khai sâu rộng trong đồng bào Công giáo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, tích cực hưởng ứng đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” gắn liền với chương trình 5 không, 3 có và xây dựng thành phố môi trường. Tập trung xây dựng mô hình điểm “Giáo xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; xây dựng giáo xứ, họ đạo không có tệ nạn xã hội; vận động mọi người dân sống và làm việc theo pháp luật; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chính quyền, hoàn thành các nghĩa vụ công dân...

Về phát động thi đua xây dựng mô hình “Khu dân cư Văn hóa, Nông thôn mới – Văn minh đô thị sống tốt đời, đẹp đạo”, Ủy ban đề ra tiêu chí “7 tốt đời” gồm”: Phát triển kinh tế tốt, nếp sống tốt, trật tự xã hội tốt, giáo dục – y tế tốt, bảo vệ môi trường tốt, nghĩa vụ công dân tốt và tương thân, tương ái tốt; “3 đẹp đạo” gồm: đẹp trong đạo đức lối sống, đẹp trong tinh thần bác ái – yêu thương và đẹp trong nếp sống đạo.

Doãn Hùng