GD&TĐ - Hôm nay 5/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức Hội nghị khoa học, sáng tạo Trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ III, năm 2016.

Hoi nghi Khoa hoc tre Dai hoc Thai Nguyen lan thu III - Anh 1

Hội nghị khoa học trẻ ĐHTN lần thứ III, năm 2016 là diễn đàn để các tri thức trẻ công bố các kết quả nghiên cứu mới, thảo luận về những xu hướng mới trong NCKH, trao đổi kinh nghiệm, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và NCKH.

Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, NCKH và sáng tạo của HSSV, giảng viên trẻ trong toàn Đại học với mục tiêu gắn NCKH thực tiễn với việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

So với các Hội nghị trước đó, Hội nghị lần này, ngoài sự quan tâm của các tác giả trẻ đã mang đến cho Hội nghị những đề tài NCKH, những bài báo xuất sắc mang tính thực tiễn cao.

Hội nghị lần này có thêm mội nội dung mới đó là sự tham gia tích của các bạn sinh viên trong vai trò phát triển ý tưởng sáng tạo khoa học, tiền đề để các bạn có định hướng tốt hơn về hướng nghiệp, khởi nghiệp và việc làm.

Tại Hội nghị, 5 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc của 5 lĩnh vực, bao gồm: khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học nông nghiệp, khoa học kinh tế và khoa học y dược đã trình diễn báo cáo khoa học của mình tại Hội thảo.

Cũng tại Hội nghị, của Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân là tác giả của 28 báo cáo khoa học xuất sắc được lựa chọn ở các báo cáo khoa học. Đây là các tấm gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới đại diện cho các ngành, các lĩnh vực NCKH, sáng tạo trẻ trong toàn Đại học.

Thanh Loan – TNU Media