Ngày 7/12 tại Brussels (Bỉ) sẽ diễn ra cuộc họp Hội đồng Nga – NATO. Đây là cuộc họp cấp Bộ trưởng lần thứ 3 của Hội đồng trong năm nay với trọng tâm là Hiệp ước các lực lượng thông thường ở châu Âu (CFE). Tuy nhiên những bất đồng xung quanh vấn đề này de dọa hội nghị một lần nữa lâm vào bế tắc