Ngày 25/3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thống nhất thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước.

Tại Phú Yên, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 108 người ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. So với Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thì số người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Phú Yên giảm 1 người và số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giảm 4 người. Về cơ cấu, số người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc diện trẻ tuổi và ngoài Đảng đều gấp 2 lần và có 2 người tự ứng cử là ông Võ An Đôn (sinh năm 1977) là luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên và ông Đào Tấn Phần (sinh năm 1963) là giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tỷ lệ số người ứng cử thuộc diện trẻ, nữ, ngoài Đảng và dân tộc đều tăng so với cơ cấu được thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; trong đó người ứng cử trẻ dưới 35 tuổi có 44 người, chiếm gần 41% so với số người ứng cử; có một người tự ứng cử là bà Phạm Thị Túy, kỹ sư chăn nuôi, ở phường 9, thành phố Tuy Hòa. Tại Bạc Liêu, Hội nghị hiệp thương lần 2 đã thống nhất danh sách sơ bộ 91 người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, không có người tự ứng cử. Về cơ cấu kết hợp có 29% là nữ, tỷ lệ trẻ là 10%, dân tộc thiểu số chiếm 8%; tôn giáo chiếm 4,5%; người ngoài Đảng chiếm 12,08%. Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành các bước tiếp theo đúng quy trình, quy định của Luật bầu cử như: lập danh sách, lý lịch trích ngang, tiều sử tóm tắt của các vị đại biểu để gửi đến Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc xã, phường trong tỉnh nơi có người ứng cử đại biều Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 để tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cử tri cho từng người đã được hội nghị hiệp thương lấn thứ 2 sơ bộ thống nhất giới thiệu. Quảng Nam có 122 hồ sơ của ứng cử viên đúng quy định, trong đó có 120 người được giới thiệu ứng cử và 2 người tự ứng cử. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tình hình và kết quả việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử; thông qua danh sách những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử. Danh sách sơ bộ những người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 có tỷ lệ như sau: ngoài Đảng 9/122 (7,38%); trẻ tuổi 29/122 (23,77%); nữ 39/122 (31,96%); dân tộc thiểu số 12/122 (9,8%); tôn giáo 1/122 (0,8%); tái cử 18/122 (14,75%). Trình độ chuyên môn: Trung cấp 7/122 (5,7%); Đại học 96/122 (78,7%); trên đại học 14 (11,47%). Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở Bình Dương đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 103 người. Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thỏa thuận cơ cấu , thành phần và số lượng người ứng cử là 115 người và dự kiến có 2 người tự ứng cử. Ủy ban bầu cử tỉnh đã bàn giao 103 hồ sơ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong đó 99 người người được giới thiệu ứng cử và 4 người tự ứng cử là ông Nguyễn Văn Khái (sinh năm 1945) và ông Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1964) là 2 đại biểu tự ứng cử và trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa VII; bà Hà Ngọc Loan (sinh năm 1972), kế toán Sở Khoa học-Công nghệ Bình Dương và ông Ngô Văn Cư (sinh năm 1958) người dân phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một. Đồng thời có 10 cơ quan, đơn vị được phân bổ đại biểu xin không giới thiệu người ứng cử và 6 cá nhân được cơ quan, đơn vị giới thiệu nhưng có đơn xin rút tên không ứng cử với lý do áp lực công tác, quản lý kinh doanh và gia đình... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất và kết quả nghiên cứu, xem xét 264 hồ sơ ứng cử viên do Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển đến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Quảng Ninh) đã trình hội nghị hiệp thương lần thứ 2 danh sách 185 người để lập danh sách sơ bộ những người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cơ cấu cụ thể là: 68 đại biểu nữ (36,8%); 52 đại biểu trẻ tuổi (28,1%); 33 người ngoài Đảng (17,8%), 17 người dân tộc thiểu số (9,19 %). Các ý kiến cũng đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh sách những người ứng cử; đảm bảo cơ cấu thành phần nhưng tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu cần được đặt lên hàng đầu. Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 185 người, để cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Trước đó, ngày 24/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2011-2016) cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 82 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, thiếu 6 người so với dự kiến phân bổ số lượng đại biểu cho các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ra ứng cử; không có người tự ứng cử. Trong danh sách này, khối Đảng có 6 ứng cử viên 6; thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân 6; khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 16; khối chính quyền 16; khối huyện, thành phố16; khối nội chính 6; khối doanh nghiệp 4; các tổ chức xã hội-xã hội-nghề nghiệp thuộc thành viên Mặt trận Tổ quốc tổng cộng 12 ứng cử viên. Ứng cử viên nữ 30 người, tỷ lệ đạt 36,58%; tuổi trẻ 11 đạt 13,41%; ngoài Đảng 8 đạt 9,75%; tôn giáo 5 đạt 6,1%; dân tộc 2 đạt 2,44%. Tại hội nghị, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo kết quả việc lấy ý kiến nhận xét, lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi làm việc đối với 82 người được giới thiệu ứng cử. Việc lấy ý kiến tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức được tiến đúng nội dung, trình tự, thủ tục. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm có 78 ứng cử viên đạt số phiếu tín nhiệm 100%; số còn lại có số phiếu tín nhiệm từ 91,67% đến 92,85%. Theo kế hoạch, từ 29/3 đến ngày 10/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện bước 4 lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ra ứng cử Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ là 50 người. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tỉnh Đắk Nông đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ với 92 ứng cử viên tham gia tranh cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó có 1 người tự ý cử là ông Bùi Công Đức, 62 tuổi. Hội nghị cũng nhất trí để ông Vũ Văn Đủ, giám đốc sở công an tỉnh Đắk Nông xin rút khỏi danh sách ứng cử. Trong 92 ứng cử viên, có 19 ứng cử viên là nữ chiếm 20,65%; ứng cử viên là người dân tộc thiểu số 11 chiếm 11,95%; hơn 90% ứng cử viên có trình độ đại học trở lên; thấp tuổi nhất là ứng cử viên Lê Ngọc Minh sinh năm 1984 cử nhân luật, chuyên viên phòng tư pháp huyện Đắk Mil; cao tuổi nhất là ông Bùi Công Đức, 62 tuổi. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Đắk Nông tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm tại nơi cơ trú của những người ứng cử một cách công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng pháp luật để lập danh sách chính thức các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh - nhiệm kỳ 2011-2016, từ Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển đến và tổ chức hiệp thương lần 2, thống nhất giới thiệu 123 người ra ứng ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Trong tổng số 123 người ra ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh - nhiệm kỳ 2011-2016, có 32 là nữ, đạt tỷ lệ 26%; 7 người tôn giáo, 7 dân tộc thiểu số; trẻ tuổi có 17 người, đạt tỷ lệ 13,82%; 20 người ngoài Đảng, đạt tỷ lệ 16,26%; có 19 người tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh - nhiệm kỳ 2011-2016, chiếm tỷ lệ 15,44%. Về trình độ văn hóa của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh - nhiệm kỳ 2011-2016 có 2 tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 76 đại học, cao đẳng 1 người, trung học 4 người, tốt nghiệp trung học phổ thông có 17 người và cấp II là 9 người ứng cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh đã mở hội nghị hiệp thương lần thứ II để lập danh sách sơ bộ giới thiệu người ra ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Sau khi cân nhắc, hội nghị đã thống nhất với 100% ý kiến đồng ý giới thiệu 84 người ra ứng cử, trong đó 83 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 trường hợp tự ứng cử bao gồm các cơ cấu thành phần như sau: khối Đảng 8 vị; khối mặt trận, đoàn thể 16 vị; khối lực lượng vũ trang 3 vị, khối quản lý nhà nước 27 vị; các thành phần kinh tế 10 vị; khối khoa học kỹ thuật 14 vị; khối tôn giáo 3 vị; khối dân tộc 3 vị; trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 36,14%, trẻ (dưới 35 tuổi) chiếm 20,48%, người ngoài Đảng chiếm 14,45%. Trong thới gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh phối hợp với địa phương tổ chức cho từng ứng cử viên tiếp xúc, lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú, đến giữa tháng 4/2011 sẽ hiệp thương lần III, lập danh sách chính thức giới thiệu người ra ứng cử./. (TTXVN/Vietnam+)