Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đề ra các biện pháp quân sự để thực hiện Tuyên ngôn phát triển quan hệ Nam, Bắc và hòa bình phồn vinh vừa đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi đầu tháng 10