Anh hói trêu anh gù: "Cậu mang gì trong ba lô mà to thế?"

Anh gù tỉnh bơ trả lời:

- Ôi dào, toàn là lược ấy mà.

- !!!!!

Thoại Mỹ (st)