GD&TĐ - Sở GD- ĐT Cà Mau cho biết, có hai nhà giáo thuộc Sở GD- ĐT quản lý đủ số phiếu tại Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017,

Hoi dong xet tang danh hieu NGUT 2017 So GD&DT Ca Mau cong bo ket qua - Anh 1

Được biết, năm 2017, tỉnh Cà Mau có 4 nhà giáo đủ điều kiện được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, không có nhà giáo nào đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Trong 4 nhà giáo được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm nay, có 3 nhà giáo thuộc Sở GD- ĐT quản lý và 1 nhà giáo thuộc huyện, thành phố quản lý.

Tại Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú Sở GD- ĐT Cà Mau, có 2 nhà giáo đạt số phiếu cao nhất, với tỷ lệ 100%, là nhà giáo Lê Doãn Trung - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Khái, Tp Cà Mau và nhà giáo Nguyễn Lập Định - Tổ trưởng tổ Toán Trưởng Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển, Tp Cà Mau.

Sở GD- ĐT Cà Mau tiếp tục tổng hợp ý kiến để báo cáo với Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân của tỉnh trong thời gian tới.