Hội đồng Tư vấn về Dân tộc (HĐTV) UBTƯMTTQ Việt Nam vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2012, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013. Nguyên Phó chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Hà Văn Núi đã đến dự.

Theo ông Lù Văn Que – Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc, năm 2012, Hội đồng đã đạt được những mục tiêu đề ra. Theo đó, Hội đồng đã xây dựng được kế hoạch hoạt động trong năm 2012 để tư vấn cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc của Mặt trận; huy động được các nhà khoa học, nhà quản lý tham gia để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo đúng quy chế đã quy định, tích cực tham gia tư vấn khi Ban Thường trực MTTQ yêu cầu. Thực hiện khảo sát tại một số tỉnh vùng Đông Bắc và Tây Bắc, Ban chủ nhiệm Hội đồng đã gặp gỡ một số hộ dân tộc thiểu số, người có uy tín… vùng sâu, vùng xa để thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình nhằm phát hiện những vấn đề còn nảy sinh, vướng mắc để tư vấn với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam.

Sau những chuyến công tác, ông Lù Văn Que nhận thấy rằng, đồng bào dân tộc thiểu số rất cảm động khi Ban chủ nhiệm Hội đồng TƯ phần lớn là những người tuổi cao, sức yếu nhưng đã không quản ngại khó khăn đến thăm hỏi, động viên bà con. "Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết các dân tộc, tạo niềm tin cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa vào sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của Hội đồng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, vùng đồng bào các dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn và chênh lệch, còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn...”, ông Lù Văn Que khẳng định.

Đề xuất những trọng tâm cần tư vấn, Hội đồng chọn khâu đột phá trong hoạt động tư vấn là đổi mới chính sách dân tộc, phối hợp với các ngành chức năng rà soát một số cơ chế và chính sách dân tộc không còn phù hợp, có ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Núi -Nguyên Phó chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐTV về Dân tộc trong năm 2012. Đồng thời đề nghị Hội đồng tiếp tục có những đổi mới trong hoạt động, chủ động đề xuất, tích cực tư vấn kịp thời cho Ban Thường trực những vấn đề nổi cộm về dân tộc, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các thành viên, cộng tác viên trong Hội đồng…

Ông Mông Ky Slay - Ủy viên HĐTV về Dân tộc:

Khảo sát chính sách cho người di cư đến Tây Nguyên

Tôi cho rằng, trong năm 2013, Hội đồng nên quan tâm đến công tác người Chăm...Đồng thời khảo sát các chính sách cho người dân tộc bản địa ở Tây Nguyên, đặc biệt là các dân tộc khác di cư đến vùng đất này.

Ông Trương Hán Minh - Ủy viên HĐTV về Dân tộc:

Chọn người uy tín cùng tham gia khảo sát

Những người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư đóng vai trò hết sức quan trọng, do đó Ban chủ nhiệm của Hội đồng khi đi khảo sát nên phối hợp với địa phương chọn ra những cán bộ nòng cốt, là người uy tín tiêu biểu tham gia khảo sát sẽ dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân hơn.

Hà Ngân