(VEN) - Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch trên địa bàn, từ ngày 16-23/2/2009, UBND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công ty Tổ chức hội chợ thương mại F17 (Hà Nội) đã tổ chức “Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng Bắc Hà năm 2009” thu hút khá đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.