Đến nàng miu tự ngửi chân mình còn không chấp nhận nổi.

Bà cũng xùy tin như cháu.

Dũng sĩ nung than.

Báo thù.

Uống trà bằng chân.

Chua quá xá.

Mình cũng không mê nổi...