Ngày 12.2, Cty CP ximăng Vicem Hoàng Mai cho biết, tân Tổng GĐ Cty Trương Quốc Huy đã ký các quyết định số 40/QĐ.XMHM-TC và 42/QĐ.XMHM-TC, hủy bỏ quyết định số 630/QĐ.XMHM-TC về việc thi hành kỷ luật và khôi phục chức vụ trưởng phòng bảo vệ cho ông Cao Tư.

Ngày 24.1, ông Tư đã chính thức nhận lại công việc và chức vụ. Ngoài ra, Cty CP ximăng Vicem Hoàng Mai cũng đã chi trả cho ông Tư số tiền hơn 170 triệu đồng - là các chế độ liên quan do Cty ra quyết định kỷ luật sai. Đây là vụ việc mà Báo Lao Động đã có nhiều tin, bài trong cả một thời gian dài kiên định quan điểm bảo vệ người lao động "thấp cổ bé họng" là ông Cao Tư.