Trên trang nhất, ở mục Góc nhìn Báo Đại Đoàn kết số ra ngày 16-7 có bài viết "Sức khỏe giả” nêu một số bất cập trong việc dễ dãi cung cấp giấy khám sức khỏe cho người dân, nhất là các đối tượng hành nghề lái xe tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội hiện nay.

Ngay khi nhận được các thông tin báo nêu và sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế đã có các văn bản chỉ đạo quyết liệt, cụ thể tới các đơn vị chấn chỉnh công tác khám sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập. Đồng thời Sở Y tế cũng phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tổ chức khám sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe, thường xuyên đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện không đúng các quy định. Khi phát hiện sai phạm , Sở Y tế sẽ nghiêm túc xử lý theo quy định hiện hành.

Báo Đại Đoàn kết hoan nghênh sự tiếp thu và vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời của Sở Y tế Hà Nội.

Ban Bạn đọc