Giadinh.net - Ngày 30/3, Thu Anh đã trút hơi thở cuối cùng tại gia đình em ở Bắc Giang.