Education Acces Australia (EAA) là tên gọi tắt của Học viện đào tạo du lịch và nhà hàng khách sạn Melbourne (MITH) và Viện đào tạo kỹ sư Melbourne (MIE) nằm tại trung tâm thành phố Melbourne - thủ đô bang Victoria.