QĐND Online - Sáng 2-11, Học viện Chính trị (HVCT) phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Huệ tổ chức khai giảng các lớp cao học chuyên ngành xây dựng Đảng và Quản lý giáo dục cho 75 học viên trúng tuyển của HVCT năm học 2011-2012. Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Tiến Quốc, Giám đốc HVCT, Thiếu tướng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ; Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải, Viện Trưởng Viện Đào tạo Nâng cao thành phố Hồ Chí Minh tới dự.

Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, năm 2011 là năm đầu tiên HVCT mở rộng quy mô, liên kết hợp tác đào tạo tập trung các đối tượng sau đại học ngoài Học viện. Trong đó, Trường Đại học Nguyễn Huệ và Viện Đào tạo Nâng cao thành phố Hồ Chí Minh là những cơ sở hội đủ các yếu tố, điều kiện cần thiết giảng dạy trình độ cao học các chuyên ngành Xây dựng Đảng và Quản lý giáo dục cho HVCT. Đây là hình thức mở rộng hợp tác đào tạo góp phần đáp ứng nhu cầu của xã hội và quân đội, tăng khả năng khai thác nguồn lực chất xám của đội ngũ cán bộ giảng viên có học hàm, học vị cao của HVCT và các cơ sở hợp tác đào tạo của Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Tiến Quốc, Giám đốc HVCT yêu cầu học viên nỗ lực học tập rèn luyện tác phong khoa học ngay từ đầu năm học, khóa học tại các cơ sở đào tạo ngoài học viện; mong muốn các cơ sở hợp tác đào tạo phối hợp tạo điều kiện cho Học viện Chính trị tiếp tục nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và mở rộng các đối tượng, chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn và cấp học từ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục - đào tạo ngoài học viện.

Nguyễn Minh Đức