(Cadn.com.vn) - Sáng 16-11, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015. Đến dự có Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước…

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học 2014-2015
của Học viện Chính trị CAND.

Học viện Chính trị CAND được thành lập ngày 1-3-2014 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sự ra đời của Học viện Chính trị CAND là dấu mốc quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND sau gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định sự phát triển của công tác giáo dục, đào tạo CAND, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ về trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng lực lượng CAND.

Trong điều kiện mới thành lập, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật và tổ chức bộ máy, nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên của Học viện đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền và Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, cán bộ; tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai giảng khóa đào tạo hệ đại học đầu tiên của Học viện.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Học viện Chính trị CAND cần nhận thức rõ công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu các sinh viên khóa đầu tiên của Học viện Chính trị CAND phải nhận thức rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa học, xứng đáng là lớp chim đầu đàn cho các thế hệ sinh viên sau này noi theo.

Lan Anh