Ngày 19/1, Học viện ANND đã tổ chức Hội thi võ thuật CAND năm học 2012 - 2013. Hưởng ứng kế hoạch của Ban Giám đốc Học viện về tổ chức hội thi này, học viên toàn Học viện đã tích cực tổ chức tập luyện 3 bài võ nghiêm túc, có chất lượng.

Qua đó, mỗi cán bộ trung đội được nâng cao năng lực chỉ huy và điều hành; mỗi đơn vị học viên được nâng cao ý thức tự quản, gương mẫu trong việc chấp hành Điều lệnh CAND; xây dựng nếp sống kỷ cương, kỷ luật vui tươi, lành mạnh trong toàn Học viện, sức khỏe của mỗi học viên cũng được nâng cao, có khả năng chiến đấu với các loại tội phạm trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống.

Hội thi cũng góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Học viện, thiết thực lập thành tích thực hiện thắng lợi chỉ tiêu công tác năm học