Học thuyết quân sự của Nga sẽ được hoàn thiện trong tương lai gần, có tính đến Chiến lược An ninh Quốc gia sửa đổi, được thông qua hồi tháng Mười Hai năm ngoái.

Hoc thuyet quan su Nga duoc hoan thien theo Chien luoc an ninh quoc gia moi - Anh 1

Sputnik/ Alexander Vilf

Học thuyết quân sự của Nga sẽ được hoàn thiện trong tương lai gần, có tính đến Chiến lược An ninh Quốc gia sửa đổi, được thông qua hồi tháng Mười Hai năm ngoái, Phó hiệu trưởng Học viện Tổng tham mưu thiếu tướng Sergei Chvarkov cho biết hôm thứ Ba.

Trong năm 2015, Hoa Kỳ đã thông qua Chiến lược quân sự quốc gia và Chiến lược an ninh quốc gia. Tháng 12 năm 2015, Nga thông qua Chiến lược an ninh quốc gia sửa đổi, Sputnik cho biết.

"Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang về bảo đảm an ninh và quốc phòng nhà nước trong tình hình mới đã đặt ra trong Học thuyết quân sự mới của Liên bang Nga năm 2014, nhưng chúng ta đều nhận thức được rằng, với việc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, tương ứng, sẽ sớm điều chỉnh Học thuyết quân sự của Nga", tướng Chvarkov cho biết.

KIM NGÂN