Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Giáo sư, viện sĩ Nguyễn Duy Quý, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Hoàng Công Thứ.

4 tập thể, 18 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương. Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2010) với sự tham dự của Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Bí thư Đảng Đoàn, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Bí thư Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đảng viên thuộc cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam. Đây là Đảng bộ đầu tiên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Vũ Trọng Kim - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ VN trao giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến Báo cáo của Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: 4 năm qua cán bộ, đảng viên và công chức trong cơ quan nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động. Đa số đã có sự chuyển biến bước đầu về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tâm huyết với công việc được giao. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số nhược điểm và hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai cuộc vận động, như việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình theo “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức” của Đảng bộ cơ quan, chi bộ và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đã đăng ký của cán bộ, đảng viên, công chức ở một số chi bộ chưa được duy trì thường xuyên. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhìn chung đã có sự chuyển biến tích cực nhưng chưa mạnh và rõ nét, hiệu quả làm việc một số nơi chưa thực sự cao... Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không chỉ dành riêng cho đảng viên, mà thông qua vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng để tỏa sáng, tiếp tục xây dựng nền tảng văn hóa, tinh thần cho nhân dân Việt Nam. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Trong thời gian tới cán bộ, đảng viên, công chức thuộc UBTƯMTTQ Việt Nam phải nhận thức sâu sắc hơn nữa những việc đã làm được, nhìn nhận lại những thiếu sót, hạn chế để tiếp tục học tập và làm theo gương Bác một cách hiệu quả, thiết thực hơn. Đây là cuộc vận động mang tính tự giác, cần thường xuyên và liên tục. Bằng hành động của mình, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức thuộc cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam phải góp sức giúp Đảng, hệ thống chính trị nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Chúng ta tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình để góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội X của Đảng, cùng nhau chung sức, chung lòng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn... Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy khối, Đảng Đoàn, Ông Vũ Trọng Kim, Bí thư Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan UBTƯMTTQ Việt Nam cần học tập và làm theo Bác bằng những chuẩn mực đạo đức riêng của cơ quan: Cơ quan văn hóa, Chuyên nghiệp- hiệu quả, Dân chủ- kỷ cương, Tiết kiệm- cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, mỗi cán bộ chủ chốt phải luôn gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện rõ vai trò của người đứng đầu để nâng cao chất lượng phong trào. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức thuộc cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, bằng cơ chế giám sát, bằng tình đồng chí, đồng đội cùng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cuộc vận động thực sự đạt hiệu quả như mong muốn. Hàn Nguyên