Ngày 14-4, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác của Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị giao ban 9 tỉnh duyên hải miền Trung (gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa) về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Báo cáo của lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy cho biết đến nay các địa phương đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; ban hành quyết định thành lập và quy chế làm việc của bộ phận giúp việc; ban hành quyết định thành lập bộ phận chuyên trách. Một số tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên theo tinh thần của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương tinh thần khẩn trương, nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị của các địa phương. Tuy vậy, vẫn còn những mặt hạn chế, thậm chí coi đây là thiếu sót do nhận thức một số nơi xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa phải việc làm thường xuyên. Một số nội dung kế hoạch của Ban Bí thư chậm thực hiện; đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, quy chế giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03 vẫn chưa rõ ràng, cụ thể. Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy cần quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương. Các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp chính trị, tư tưởng mà Hội nghị Trung ương 4 đã xác định.

TTXVN