Từ ngày 27-28/8/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Kim Anh phát biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương; Đ/c Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc NHNN; Đ/c Nguyễn Kim Anh – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương cùng cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh: Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/ĐUK ngày 13/6/2014 của Đảng úy Khối, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức các lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Khóa XI. Nội dung Nghị quyết và các vấn đề được kết luận trong Hội nghị Trung ương 9 là những vấn đề rất quan trọng, đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ rõ ràng cần thực hiện trong thời gian tới.

Sau Hội nghị này, trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, các đại biểu cần chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, giúp mọi người hiểu và nắm vững những quan điểm cơ bản của Nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa XI.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS-TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các vấn đề được định hướng của Hội nghị Trung ương 9, gồm: Nghị quyết về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng…

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc hơn về các nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 9 của Đảng.

PV