Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Theo đó việc học văn hóa đối với HS chưa phổ cập giáo dục là bắt buộc. Đồng thời có các biện pháp giúp HS trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Nghị định này, HS trường giáo dưỡng được học văn hóa theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Việc học văn hóa đối với HS chưa phổ cập giáo dục là bắt buộc. Đối với những HS khác thì tùy theo khả năng và điều kiện thực tế của trường mà tổ chức học tập. Ngoài việc học văn hóa, HS phải được học tập chương trình giáo dục công dân, giáo dục hướng nghiệp, học nghề và chương trình giáo dục khác do Bộ Công an quy định; được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi, giải trí khác...

HS được hưởng các chế độ ăn ở, trang phục theo quy định. Với độ tuổi từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, ngoài giờ học tập HS phải tham gia lao động do trường tổ chức.

Không sử dụng HS làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại, làm việc vào ban đêm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của HS.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an xây dựng chương trình giáo dục cho trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; Chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra chất lượng học tập, tổ chức thi và cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình học cho HS, trại viên; Hỗ trợ SGK, tập huấn giáo viên giảng dạy cho trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Đồng thời, tạo điều kiện cho HS khi ra trường được tiếp tục học tập tại nơi cư trú của họ.

Về biện pháp tái hòa nhập cộng đồng cho HS, trại viên trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, Nghị định quy định 2 tháng trước khi HS, trại viên chấp hành xong quyết định, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc thông báo cho Công an cấp huyện, UBND cấp xã nơi họ về cư trú để chủ động theo dõi, giáo dục, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, thị trường lao động, tư vấn, giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý nhằm trang bị kiến thức cần thiết, nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc của HS, trại viên.

Bộ Công an có nhiệm vụ hướng dẫn hoạt động tư vấn, phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, giáo dục kỹ năng sống, thị trường lao động, trợ giúp pháp lý cho HS, trại viên.

Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc thành lập Quỹ hòa nhập cộng đồng từ nguồn kinh phí thu được do kết quả lao động của HS, trại viên theo quy định để hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng cho HS, trại viên khi chấp hành xong quyết định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-2-2014.

Phương Anh